CSL Round 8 top distance: Kang Sang-woo

Titan English05-23 07:15

The ranking of the distance covered in the CSL 8th round: 1. Kang Sang-woo(Beijing Guoan, 12617.65m) 2. Peter Zulj (Changchun Yatai, 12258.89m) 3.Yan Zhiyu (Changchun Yatai, 12087.13m) 4. Tim Chow(Zhejiang, 12029.01m) 5. Wagn Song(Nantong Zhiyun, 11827.92m).

1.jpg

热门评论

全部评论

相关阅读

权威源自专业

“体坛+”是体坛传媒集团旗下《体坛周报》及诸多体育类杂志的唯一新媒体平台。 平台汇集权威的一手体育资讯以及国内外顶尖资深体育媒体人的深度观点, 是一款移动互联网时代体育垂直领域的精品阅读应用。