China men's football team for HZAG (2/3)

Titan English09-14 18:51

China men's football teams for the Hangzhou Asian Games (2/3) (22 players) He Yupeng, Wang Zhen'ao, Huang Jiahui (Dalian Pro) Liu Yang (Shandong Taishan), Peng Peng (Henan), Li Yongjia (Meizhou Hakka),  Ablahan Haliq (Shanghai Port),

热门评论

全部评论

相关阅读

权威源自专业

“体坛+”是体坛传媒集团旗下《体坛周报》及诸多体育类杂志的唯一新媒体平台。 平台汇集权威的一手体育资讯以及国内外顶尖资深体育媒体人的深度观点, 是一款移动互联网时代体育垂直领域的精品阅读应用。