China U-22 training November camp (3/4)

Titan English11-10 17:00

The 31-man squad for the China U-22 November-December training camp (3/4): Jian Tao, Mutellip Iminqari, Hu Hetao (Chengdu Rongcheng), Yang Zihao, Leng Jixuan (Tianjin JMT), Tian Ziyi, Shahsat Hujahmat, Du Yuezheng (Shenzhen)


热门评论

全部评论

相关阅读

权威源自专业

“体坛+”是体坛传媒集团旗下《体坛周报》及诸多体育类杂志的唯一新媒体平台。 平台汇集权威的一手体育资讯以及国内外顶尖资深体育媒体人的深度观点, 是一款移动互联网时代体育垂直领域的精品阅读应用。