CSL Round 2 attendance (1/2)

Titan English03-11 14:45

The 2024 CSL Round 2 attendance (1/2): Qingdao Hainiu vs. Changchun Yatai: 21,267, Shanghai Shenhua vs. Qingdao West Coast: 26,816, Henan Club Jiaozuo Dongkang vs. Meizhou Hakka: 18,685, Zhejiang vs. Shanghai Port: 32,087 (Hangzhou's record attendance in CSL)

热门评论

全部评论

相关阅读

权威源自专业

“体坛+”是体坛传媒集团旗下《体坛周报》及诸多体育类杂志的唯一新媒体平台。 平台汇集权威的一手体育资讯以及国内外顶尖资深体育媒体人的深度观点, 是一款移动互联网时代体育垂直领域的精品阅读应用。